Cennik


Plan wybranych zajęć znajdziesz TUTAJ.


* Czas trwania zajęć zawiera 15-minutowe przygotowanie konia od rozpoczęcia zajęć oraz 15-minutową pielęgnację przed zakończeniem zajęć pod okiem instruktora.
Zajęcia odbywają się na przygotowanym do jazdy koniu, wyjątkiem są zajęcia trwające 90 min, oraz zajęcia indywidualne gdzie klient sam przygotowuje konia do jazdy.
W przypadku karnetu nie można odwołać ani przełożyć zajęć wcześniej już ustalonych.
W przypadku zajęć bez karnetu odwołanie ich jest możliwe tylko minimum 2 dni przed rozpoczęciem zajęć – w przeciwnym razie klient musi uregulować płatność za nieodbyte zajęcia.
W przypadku zajęć teoretyczno-praktycznych o podziale czasu decyduje osoba prowadząca zajęcia.
Możliwość skorzystania z szatni nie jest brana pod uwagę do czasu trwania zajęć.
Prosimy pamiętać, iż zajęcia rozpoczynamy punktualnie o wyznaczonych godzinach! W przypadku spóźnienia się zajęcia są skracane o długość czasu pojawienia się po czasie wyznaczonym jako początek lekcji.